Remedy Maker

Dynamis RM 03 je radionički aparat za pripremanje dodatnih homeopatskih preparata koji se mogu koristiti kada niste u mogućnosti da nabavite tradicionalno pripremljene.

Homeopatija

Homeopatija je način lečenja zasnovana na zakonu sličnosti, Similia Similibus Curentu (Similia Simillibus Currentur) što znači slično se sličnim leči.

sifrarnik
sifrarnik