Šta je Dynamis RM 03?

remedy maker rm03Dynamis RM 03 je radionički aparat za pripremanje dodatnih homeopatskih preparata koji se mogu koristiti kada niste u mogućnosti da nabavite tradicionalno pripremljene. U praksi se pokazalo da ovako pripremljeni dodatni preparati imaju očekivani učinak.

Kako radi

Aparat se koristi tako što se u posudu stavlja supstanca pogodna za preparat, na dugmadima se zadaju brojevi prema šifarniku koji koriste homeopate, i držanjem tastera 0/1 oko 3 sekunde uključeno.

Dugmad potenciometara obeležena je brojevima kodova od 0 do 10. Na aparatu Dynamis RM 03 postoji 9 ovih dugmadi. Dugmad je poređana s leva na desno i odozgo na dole. U prvom redu se nalazi 4, u drugom još 4 dugmeta, dok je u trećem redu još jedno, deveto dugme potenciometara.
Kada unosite kod iz šifrarnika, počnete od prvog dugmeta (gore levo) i dalje unosite kodove redom. Ukoliko šifra sadrši manje od devet kodova, ostalu dugmad ostavljate na nuli (0).
U trećem redu se nalaze još:

  • Dugme za određivanje visine potencije od 1 do 999 (1, 2, 4, 6, 15, 30, 50, 100, 200, 999)
  • Dugme za potencije od X do LM (X, C, M, MM, M3, M4, M5, LM).
  • Pored dugmadi, tu je i taster 0/1 koji, nakon što ste izabrali potenciju i željeni kod treba pritisnuti i držati oko 3 sekunde.

Preparat koji pripremate stavljate u donju posudu u plastičnim ili staklenim bočicama. Gornja posuda služi za „kopiranje“ preparata i u nju stavljate uzorak koji želite da kopirate, s tim što tada dugmad potenciometara za kodove ostavljate na nuli, a podešavate samo dva dugmeta za određivanje potencije.
Kada želite da depotencirate već pripremljen preparat, stavite ga u donju posudu, kodove ostavite na nuli, potenciju namestite na LM, a visinu potencije na 999, pritisnete taster 0/1 oko 15 sekundi.

Postojeći prirodni oblici kristali i biološki sistemi oblikuju morfogenetska polja. Iz haotičnog sistema pod uticajem morfogenetskih polja nastaju fraktali, to jest obrasci za formiranje novih oblika. Oni su ujedno u svakom svom najmanjem detalju i nosioci informacija o celini. Aparat u haotičnom sistemu posude stvara morfogenetsko polje i pod njegovim uticajem nastaju fraktali kao obrazac nekog prirodnog oblika. U posudi se morfogenetsko polje nekog oblika prenosi na supstanciju od koje homeopate prave preparat.