Sta je homeopatija

Homeopatija je način lečenja zasnovana na zakonu sličnosti – Similia Similibus Curentu (Similia Simillibus Currentur) – što znači slično se sličnim leči.

Samuel HanemanOvaj Zakon definisao je Nemac Samuel Haneman pre više od 200 godina.

Ako gledamo istorijski na tri mesta u svetu su živeli i stvorili tri filozofije: Tales, Buda i Konfučije. Tales je na pitanju: Šta je stalno u večnoj promeni, otvorio vrata Evropskoj filozofiji od Grčke do danas. U vremenu starih Grka je i Hipokrat postavio mudrost lečenja tako da homeopatija ima korene od tada i jedna je od dve tradicionalne metode lečenja Evropske civilizacije.

Danas je homeopatija način lečenja koga primenjuje više od tideset miliona stanovnika Evrope prema izveštaju Evropskog informativnog centra za komplementarnu medicinu.
U Srbiji je 2005. godine postala deo zdravstvenog sistema (čl. 235. Zakona o zdravstvenoj zaštiti).
U Svetu je homeopatija u velikoj meri prisutna na svim Kontinentima.

Za homeopatiju se još kaže da je holistička metoda lečenja. Šta to znači holistička?
Znači da se u holističkom pristupu lečenja pojedini organi i organski sistemi ne posmatraju odvojeno već se posmatraju u skladu celine organizma.

Najvažniji razlozi za korišćenje homeopatije su:

  1. Nema neželjenih efekata.
  2. Zato što je holistička metoda.
  3. Pacijenti mogu lako da je koriste kao prvu pomoć za tretiranje problema.
  4. Laka je u primeni sredstva koja pomažu pacijentu.
  5. Homeopatska sredstva na jako nežan način vraća pacijenta u ravnotežu.

Homeopatska sredstva osim što ih ima u apotekama, mogu napraviti i same homeopate. Homeopatska sredstva – Lekovi, prave se od supstanci koje se nalaze u prirodi. Supstanca se postepeno razređuje i prilično protresa. Ovaj postupak se zove potenciranje. Homeopate obično imaju i Aparat za pripremanje remedija, jer nisu uvek u stanju da u prirodi ili apoteci imaju supstancu koja im je potrebna. Rezultati ovako pripremljenih homeopatskih sredstava (lekova) daju očekivane rezultate.